ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0

Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατασκευή και λειτουργία του συστήματος διαχείρισης του Συστήματος Διαχείρισης Οικιακών Απορριμμάτων της Αγίας Πετρούπολης. Ο χρόνος παραχώρησης ανέρχεται σε 25 έτη και η δυναμικότητα της ανωτέρω εγκατάστασης είναι από 350.000 έως 500.000 τόνοι οικιακών απορριμμάτων ετησίως.