ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0
2008

9 Ιουνίου 2008, Εγκαίνια των Νέων Κεντρικών Γραφείων του Ομίλου

Τα Νέα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου εγκαινιάστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια τελετής, στην οποία εργαζόμενοι του Ομίλου, καθώς και συνεργάτες.