ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0

Ανακοίνωση - Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 30/6/2013

31 Αυγούστου 2013


Η ∆ιοίκηση του Ομίλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της πληρέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, καθώς και της τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στις 2.9.2013 και ώρα 16:00, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.ellaktor.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr) η παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων A’ Εξαμήνου 2013.